Mesleğinizin haberleri her sabah e-postanızda.

Haftanın 7 günü, işinizle ilgili haberleri her sabah 07:00'den itibaren e-posta adresinize gönderiyoruz.

Mesleğinizi seçip 1 hafta ücretsiz kullanabilirsiniz.

Ne iş yapıyorsunuz?

 • Sağlık profesyonellerine

  • Çocuk Hastalıkları Uzmanları

   Bugün hangi uzman ne dedi? Hangi çocuk sağlığı konuları haber yapıldı?

   Çocuk nefroloji, çocuk endokrinoloji, çocuk genetik, çocuk gastroenteroloji, çocuk hematoloji, çocuk enfeksiyon, çocuk romatoloji, çocuk onkoloji, çocuk hematoloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk immünolojisi, çocuk alerjisi ve diğer çocuk sağlığı ve hastalıklarına dönük uzman, üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörlerin medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Dahiliye Uzmanları

   Dahiliye uzmanlarının hangisi ne dedi?

   İç hastalıkları nefroloji, endokrinoloji, metabolizma, gastroenteroloji, enfeksiyon, romatoloji, geriatri ve diğer dahiliye hastalıkları alanlarında uzman, üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörlerin medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Dermatoloji Uzmanları

   Dermatoloji alanında kim ne dedi?

   Zührevi hastalıklar, deri hastalıkları, veneroloji, cildiye ve diğer dermatoloji uzmanları ile dermatoloji bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörlerin medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Diş Hekimleri

   Diş sağlığı için bugün ne söylendi? Kim söyledi?

   Endodonti, ortodonti, pedodonti, periodontoloji, dişeti, protetik, çene cerrahisi, ağız cerrahisi, diş cerrahisi, kanal tedavisi, çene radyolojisi, ağız radyolojisi, diş radyolojisi, çocuk diş hekimliği sağlığı, restoratif diş, diş protezi, implant ve diğer diş sağlığı hekimleri, diş tedavi uzmanları ile diş sağlığı bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörlerin medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Eczacılar

   Bugün eczacılarla ilgili ne haberler çıktı?

   Eczacı odaları, ecza depoları, Türk Eczacıları Birliği, ilaç işverenleri, sağlık bakanlığının ilaç ve ecza medyaya yansımış haberlerinin yanısıra, ilaçların etken maddelerinden kozmetik endüstrisinin eczanelerdeki yeri, reçeteli veya reçetesiz ilaçlar ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikle ilgili çıkan haberlerden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Estetik Plastik Cerrahi

   Estetik cerrahi de yenilikler? sorunlar? kim ne dedi?

   Estetik cerrahi, plastik cerrahi, rekonstrüktif cerrahi, el cerrahisi ve diğer estetik plastik uzmanları ile bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörlerin medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.

   Estetik ameliyatlarının medyaya yansımış haberleri ile estetik cerrahi derneğinin haber, açıklama ve görüşlerini de sizler için derleyip her sabah 07 de e-posta adresinize gönderiyoruz.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

   Genel cerrahi ve göğüs hastalıkları konusunda neler söylendi?
   Kim ne dedi?

   Transplantasyon, immünoloji, alerji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi ve diğer göğüs hastalıkları ve cerrahi alanlarındaki uzmanlar ve bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörler ile Türk Cerrahi Derneği, Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğinin medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Göz Hastalıkları Uzmanları

   Göz sağlığı öğretim üyeleri ve uzmanlarının görüşleri?
   Kim ne dedi?

   Katarakt, retina, glokom, göz tansiyonu, kornea, şaşılık, kornea nakli, blefarit, ameliyatsız göz çevresi estetiği, çocuklarda miyopi, vitreolizis, sarı nokta, göz kapağı cerrahisi, presbiyopi, lasik, laser, nöro oftalmoloji, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, keratokonus, göz kuruluğu tedavisi ve cerrahi alanlardaki uzmanlar ve bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörler ile Türk Oftalmoloji Derneğinin medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları

   Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının tedavi ve önerileri.
   Kimler ne söyledi?

   Jinekoloji, jinekolojik-onkoloji, reprodüktif endokrinoloji, ürojinekoloji, obstetrik, infertilite, üreme endokrinolojisi, perinatoloji, tüp bebek, menopoz, infertilite tedavisi ve cerrahisi alanlarındaki uzmanlar ve bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörler ile Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği gibi kuruluşların medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Kardiyoloji Uzmanları

   Kalp damar kardiyoloji uzman görüşleri neler?
   Bugün hangi uzman medyada yer aldı?

   Kalp damar hastalıkları ve cerrahisi, koronerarter bypass, balon stent, anesteziyoloji ve reanimasyon, prevantif ve epidemiyolojik kardiyoloji alanlarındaki uzmanlar ve bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörler ile kardiyoloji derneği, kalp vakfı ve kardiyoloji vakfı gibi kuruluşların medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Nöroloji Uzmanları

   Bugün sinir cerrahları nörologlar arasından kimler, nelerden bahsediyor?

   Nöromüsküler, klinik nörofizyoloji, çocuk nörolojisi, algoloji, sinir cerrahisi, neurosurgery, omurilik, beyin ve damar hastalıkları tedavisi ve cerrahisi alanlarındaki uzmanlar ve bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörler ile nöroloji derneği, nöroloji bilimler vakfı, alzheimer derneği, nörofizyoloji derneği, uyku araştırmaları derneği gibi kuruluşların medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Onkoloji Hematoloji Uzmanları

   Onkologlar ve hematoloji uzmanları içinden kimlerin görüşleri medyada yer aldı.

   Tıbbi onkoloji, pediatrik onkoloji, hematoloji, pediatrik hematoloji, kemoterapi, lösemi, kan ve kanser hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi alanlarındaki uzmanlar ve bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörler ile kanser derneği, onkoloji vakfı, onkoloji derneği, hematoloji derneği, hematoloji uzmanlık derneği gibi kuruluşların medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Ortopedi Uzmanları

   Ortopedi ve travmatoloji uzmanları bugün neleri önerdi.
   Kim ne dedi?

   El Cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi alanlarındaki uzmanlar ve bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörler ile Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği gibi kuruluşların medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Üroloji Uzmanları

   Üroloji uzmanlarından kimlerin görüşleri medyada yer aldı?
   Kim neler söyledi?

   Üroloji, androloji ve pediatrik üroloji, nöroüroloji, üroonkoloji, endoüroloji ve prostat hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi alanlarındaki uzmanlar ve bu alanlardaki bilim dallarının üniversite öğretim görevlileri, doçent ve profesörler ile Türk Üroloji Derneği ve Ürolojik Cerrahi Derneği gibi kuruluşların medyadaki beyan, görüş ve haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
 • Hukuk profesyonellerine

  • Bilişim Hukuku

   Kişisel verilerin güvenliğinden, KEP ve mobil imzaya kadar bilişim ve Internet hukukunu ilgilendiren haberlerden derlenmiştir.

   İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, madde kullanımı, uygunsuz içerik, basın kanunu, bilişim suçları, özel hayatın gizliliği, kişilik haklarının ihlali, haberleşme kanunu, elektronik imza kanunu, posta hizmetleri kanunu, fikri ve sinai haklar, marka ve patent hukuku, fikir ve sanat eserleri koruma kanununa göre medyaya yansımış haberler ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu açıklama, görüş ve haberlerinden oluşan özetlerimiz her sabah 07 den itibaren e-posta adresinize gönderilir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Borçlar Hukuku

   Borçlar kanununa göre işçi, işveren, firmalar ve sözleşmeler ile ilgili haberlerden derlenmiştir.

   Borçlar kanunu kapsamında sözleşme, işçi - işveren ilişkileri, işçi - işveren hakları, kira sözleşmeleri, trampa sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, bağışlama, ariyet, finansal kiralama, karz, yayın sözleşmeleri, kefalet sözleşmeleri, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin dava ve mahkeme kararlarına ait haber özetleridir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Enerji Hukuku

   Elektrik, doğalgaz, petrol Piyasası, LPG Piyasalarında oluşan hukuksal konuları, enerjinin lisanslanması, üretimden dağıtıma geçen süreç içindeki enerji ticaretinin medyaya yansımalarından derlenmiştir.

   "Elektrik Piyasası Kanunu", "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu", "Elektrik Enerjisi Üretimi Lisanlama", "Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması", "Nükleer Güç Santrallerinin işletilmesi", "Enerji Satışına İlişkin Kanunu", "Jeotermal Kaynaklar kanunu", "Doğal Mineralli Sular Kanunu", "Doğalgaz Piyasası Kanunu", "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu" gibi yasa, yönetmelik ve kararnameleri ile "Türkiye Elektrik Dağıtım", "AYEDAŞ", "BAŞKENT DAĞITIM", "BEDAŞ", "GEDİZ DAĞITIM" gibi dağıtıcı kurumların haberleri ve "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" açıklama, duyuru ve enerji hukukuna ilişkin dava ve mahkeme kararlarına ait haber özetleridir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Sözleşmeler Hukuku

   İş akit, sendikal, insan hakları, alım satım, devir sözleşme, yazılım, gizlilik sözleşme, kredi, konsorsiyum, distribütörlük, acentelik, müşavirlik, ihale, tedarik sözleşme, dağıtım, taşeron, müteahhitlik, inşaat, sponsorluk gibi faaliyetlerin yazılı sözleşmelerine ait taraflar arasındaki ihtilafların medyaya yansıdığı haberlerden derlenmiştir.

   Evlilik mal rejimi, ölünceye kadar bakım, vekalet gibi günlük hayatın içinden yargıya giden sözleşmelerle ilgili haber, açıklama ve duyuruların özetleridir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Ticaret Kanunu

   Türk ticaret hukuku ile ilişkili şirket, ortaklıklar ve mevzuat haberlerinden derlenmiştir.

   Ticaret kanunu, şirket ve ortaklıklar kanunu, sermaye piyasası kanunu, sigortacılık kanunu, taşıma kanunu, kıymetli evrak kanunu, rekabet kanunu, bankacılık kanunu, finans kanunu, fikri ve sinai haklar kanunu, sermaye piyasası kanunu, marka ve patent kanunu yönetmelik, mevzuatlarına dönük medyaya yansıyan haberleri içermektedir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
 • Vergi profesyonellerine

  • Muhasebe-Mali Müşavirlik Profesyonellerine

   Vergi usul kanununun vergi, harç, fon ödemelerine ait mevzuat, usul ve uygulamaları, mali takvim, SMMMOB, TÜRMOB, yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeciler ve mali denetim ve mali finans profesyonellerini ilgilendiren haberlerden derlenmiştir.

   Gelir idaresi başkanlığının, ekonomi ve maliye bakanlıklarının vergi mevzuatı haberleri ile müşavirler odalarının duyuru açıklamaları ve götürü vergiden kurumlar vergisine küçük ve büyük mükelleflerin tabii oldukları vergi, fon, harç, kazanç, beyan, defter ve muhasebe işlemlerine ait mevzuat, yönetmelik, usül ve uygulama haberleri her sabah cep telefonunuza uyumlu olarak e-posta adresinize gönderilir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
 • Diğer meslekler

  • Akdeniz Bölgesi Belediyeleri

   Akdeniz Bölgesi Belediye Haberleri
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Belediyeler

   Tüm belediye haberleri
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Doğu Anadolu Belediyeleri

   Doğu Anadolu Bölgesi Belediyeleri Haberleri
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Ege bölgesi belediyeleri

   Ege bölgesi belediyelerine ait haberler
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Gayrimenkul Emlak Profesyonelleri

   Taşınmaz ticareti yönetmeliğinden, emlakçılar odaları ve TEMFED emlak müşavirliğine kadar emlak piyasasını ilgilendiren haberlerden derlenmiştir.

   Emlak piyasasında gerçekten bir balon var mı? sektörünüz hakkında çıkan haberleri her sabah e-postanızda bulabilirsiniz.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi

   Güneydoğu Anadolu Bölgesi Haberleri
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Hoteller

   Tüm hotel ve turizm haberleri
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • İçanadolu Bölgesi Belediyeleri

   İçanadolu Bölgesi Belediye Haberleri
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Karadeniz Bölgesi Belediyeleri

   Karadeniz bölgesi belediyelerinden derlenen haber özetleri
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Marmara Bölgesi Belediyeleri

   Marmara Bölgesi Belediye Haberleri
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Mimarlar

   Mimari proje hizmetleri, iç mimari, tasarım, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri gibi konularda çıkan haberlerden ve TMMOB hakkında veya tarafından yapılan açıklama, duyuru ve haberlerden derlenmiştir.

   Mimarlık mesleğiniz hakkında çıkan haberleri her sabah e-postanızda bulabilirsiniz.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Mobilya Üreticileri

   IKEA dan MOSDER Mobilya Sanayicileri derneğine sektörün önde gelen kurumlarının haberlerini ev dekorasyonudan mobilya üretimine kadar farklı alanlarda bulabilirsiniz.

   Çocuk odasından ofis mobilyalarına, sandalye üretiminden ev dekorasyonuna kadar bir çok değişik ürün, firma ve sektör haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
  • Otomotiv Yan Sanayicileri

   Otomotiv yan sanayi piyasasının pazarlama, satış faaliyetlerini ve sektörel gündemi her sabah takip edebilirsiniz.

   Türk Yan Sanayi Borsasından, TAYSAD, TOSB gibi birlik ve derneklerinin yürüttüğü çalışmalara ait haberleri ve sektörün ürün ve firma haberlerinden derlenmiştir.
   Detaylar…
   Ayda 30 TL
   Yılda 250 TL*
Konu sayısı:
0
Aylık:
0 TL
Yıllık:
0 TL
Yıllık indirim %30

Seçili linkini aşağıdan kopyalayabilirsiniz.